Jenny Grooters

Bedrijfscounselling

Elke ondernemer wil een gezond en goed bedrijf.
Daarvoor ben je vaak afhankelijk van de mensen die bij je werken.
Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat ziekteverzuim een groot probleem is op de werkvloer.
Met behulp van counselling  kunnen veel problemen aangepakt worden en kan ziekteverzuim teruggedrongen of zelfs voorkomen worden.
Vertrouwen is hierbij de basis, waarbij het beroepsgeheim van groot belang is.

Het kan nodig zijn:

* het handelen van personen onder de loep te nemen
* uw bedrijf een nieuwe input te geven
* de continuïteit van uw bedrijf te verhogen
* de dienstverlening te verbeteren
* de werksfeer te verbeteren
* het ziekteverzuim terug te dringen

 

Wanneer wordt bedrijfscounselling ingezet

* Stress
* Overspannenheid
* Pesten 
* Reïntegratie
* Motivatieproblemen
* Problemen in de privésfeer;
  rouw, echtscheiding, ziekte
* Conflicten
* Assertiviteitsproblemen
* Ter voorkoming van problemen

Meer informatie?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan voor een offerte op maat.