Jenny Grooters

Goed functioneren, thuis en op het werk

Iedereen wil zich het liefst tevreden en gelukkig voelen, maar helaas lukt dat niet altijd.
We leven in een maatschappij waarin veel van iemand verwacht wordt.
Daarnaast gebeuren er nu eenmaal dingen in je leven die je niet in de hand hebt.


Er kunnen verschillende redenen zijn om (tijdelijk) niet, of niet optimaal te functioneren.
Zit je in een moeilijke of stressvolle situatie, dan zal dit waarschijnlijk ook van invloed zijn op je omgeving.


Voorbeelden waar je tegenaan kunt lopen
- Stress thuis of op je werk
- Niet het werk doen dat je zou willen
- Onzeker zijn over je functioneren
- Het afnemen van gezondheid .
- Echtscheiding
- Overlijden van een dierbare
- Gepest worden
- Hoogsensitief zijn
- Depressie
- De structuur kwijt zijn
- Niet goed in je vel zitten


Tijdens een intakegesprek kunnen we bespreken wat er mogelijk is.