Jenny Grooters

Wat is counselling

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. 
Dat houdt in, dat ik je als counsellor ondersteun en begeleid bij ongewenste, pijnlijke of moeilijke situaties in jouw leven. 
Vaak zijn er ook lichamelijke klachten zoals moeheid, weinig energie of hoofdpijn, die hier mee te maken hebben.
Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen.
In mijn praktijk werk ik systemisch en oplossingsgericht.


Er is altijd een mogelijkheid voor passende begeleiding

  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Begeleiding op scholen, individueel of in groepsverband
  • Voorlichting voor scholen en instantiesdata-cke-saved-src=/uploads/jennygrooters-mogelijkheden_1.1375786064.jpg
  • Begeleiding via je werk
  • Begeleiding binnen bedrijven
  • Aanmelden op eigen initiatief


Je kunt denken aan hulp bij:
- Stress
- Emotionele problemen
- Rouw; bijv. bij overlijden, echtscheiding
- Verlies; bijv. van werk of gezondheid
- Mentale problemen; bijv. op werk, school of bij sport
- Relatieproblemen
- Hooggevoeligheid
- Gepest worden
- Faalangst
- Afscheid nemen
- Adoptie
- Kinderloosheid
- Communicatieproblemen
- Niet goed in je vel zitten

- Vertellen van moeilijke berichten, zoals overlijden van een dierbare
 
Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.
Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.