Jenny Grooters
 
Pesten, ruzie of plagen
 Pesten komt helaas vaak voor
 
Denk hierbij aan het pesten op school of daarbuiten.
Het gebeurt vaak stiekem, maar soms zelfs openbaar.


Pesten is iets anders dan plagen. Plagen gebeurt tussen ongeveer gelijkwaardige of even sterke partners
en gebeurt naar beide kanten,  de kinderen plagen elkaar. 
Je kunt er mee stoppen op het moment dat de ander het niet leuk vindt
Ga je toch door dan is het pesten.

Een uit de hand gelopen ruzie is ook iets anders dan pesten.
Een ruzie kun je goedmaken, dan is het over en spel je weer met elkaar.
Pesten stopt meestal niet.
Ook via internet wordt veel gepest.

Dit wordt door beide kinderen meer als een spel of een lolletje gezien.
De bedoeling van het kind dat plaagt, is niet slecht, al kan een plagerij soms best even pijn doen.

Bij pesten  is er machtsverschil. De pester heeft macht over het kind dat gepest wordt.
De pester heeft bewust of onbewust, de bedoeling om de ander te kwetsen.

Gepest worden kan veel kapot maken in je leven, nu en later.
Er over praten helpt.
Op school kun je bijv. hulp zoeken bij de leerkrachten of andere leerlngen.


Niemand heeft het recht je te pesten, maar je moet wel weten wat je moet doen.
Vb: Een ridder die niet leert hoe hij moet zwaartvechten redt zich niet


Gepest worden is belangrijk genoeg om er iets aan te doen!
Word jij gepest, maak dan een afspraak voor een intake gesprek
Dit kan natuurlijk ook als je de pester bent en daar wat aan wilt doen!